Dokumenty

Stanica technickej kontroly

CERTIFIKÁT podľa štandardu ISO 37001-2016

Podnet je možné podať telefonicky, osobne alebo písomne, mailom, anonymne alebo neanonymne.

Zodpovedná osoba: Marián Metes

mail: stktvrdosin@stktvrdosin.sk

STK Tvrdošín, Vojtaššákova 908, 027 44 Tvrdošín

stktsDokumenty