Technická kontrola

 • Na našom pracovisku kontrolujeme technický stav vozidiel:
  • so zážihovým (benzínovým) motorom
  • s dieslovým (naftovým) motorom
  • elektromobilov
  • s alternatívnym pohonom (B/LPG, B/CNG)
  • prívesy a návesy
  • motocyklov – všetky kategórie

Pravidelná kontrola technického stavu motorového vozidla sa vykonáva v rozsahu overenia

 • dokladov
 • stavu a činností mechanizmov a zariadení vozidla, jeho súčastí a výbavy z hľadiska plnenia stanovených podmienok

Zvláštna kontrola

 • sa vykonáva mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (napr. kontrola brzdovej sústavy, riadenia, osvetlenia, atď., alebo KTS v celom rozsahu). Výsledok tejto kontroly slúži zákazníkovi ako informácia.

Opakovaná kontrola

 • kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly do 60 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly. V ostatných prípadoch sa musí vykonať v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola

 • Povinnosť vykonania administratívnej technickej kontroly a administratívnej emisnej kontroly je upravená v § 21 ods. 1 písm. e) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“).„Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 26, § 16b ods. 18 zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ods. 6 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní podľa § 23a ods. 10 zákona č. 725/2004 Z. z., a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
  • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo osvedčenia o emisnej kontrole.“

Cenník

NázovKategóriaPravidelná kontrolaOpakovaná kontrola
MotocykelL3, L4, L635,80 €20,- €
Osobný automobilM1, N1, L5e, L7e47,80 €25,- €
Osobný automobil LPG, CNG, hybrid, elektroM1, N158,80 €25,- €
Osobný automobil s aspoň 1 výnimkou(dovoz USA a pod.)M1, N1, L5e, L7e200,00 €120,- €
Nákladný automobilN2, N3, M2, M3, PS73,80 €40,- €
Prípojné vozidlo nad 750 kgO2, O3, O4, R2, R3, R451,80 €34,- €
TraktorT1, T2, T3, T4, T556,80 €34,- €
Vozidlá s obmedzenou prevádzkoufarmárske značky80,- €34,- €
Vozidlá s obmedzenou prevádzkoumimo pracoviska90,- €45,-€
Simulácia záťažeN2, N3, M2, M3,10,- € náprava
Prepravné povolenie CEMTN2, N3140,- €50,-€
Prepravné povolenie CEMTO2, O390,- €40,- €

NázovKategóriaCena v EUR
Administratívna kontrola zvýhodnená* všetky15,00 €
Administratívna kontrolavšetky20,00 €
Opis protokolu všetky10,00 €
Zvláštna TKM1, N1, L25,00 €
Zvláštna TKostatné kategórie40,00 €
Objednávkavšetkyzadarmo

Opakovaná technická kontrola sa musí vykonať do 60 kalendárnych dní. Cena za technickú kontrolu zahŕňa Protokol o technickej kontrole, Osvedčenie o technickej kontrole.

Ceny sú uvedené s DPH a sú konečné.

*Zvýhodnená kontrola je v prípade, že prvá TK bola vykonaná na našom pracovisku

Cenník platný od 23.01.2023

stktsTechnická kontrola