stkts

Hygienické predpisy

No comments

Vážení zákazníci,
z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických podmienok – nosenie rúška, minimálna vzdialenosť 2m , nezdržiavali sa na prevádzke a ďalšie pokyny personálu.

Ďakujeme za porozumenie.

stktsHygienické predpisy
Čítať viac

Technické, emisné kontroly

No comments

Na našom pracovisku je možné sa objednať na vopred určenú hodinu (s príplatkom 5,-€) alebo prísť bez objednania (polovica zákazníkov). V prípade, že Vám nevyhovuje termín objednávky, doporučujeme Vám prísť na stanicu technickej kontroly ráno v čase 07.00-08.00 a pracovníčky príjmu Vám po zaevidovaní vozidla dajú informáciu o predpokladanom čase kontroly v daný deň. Neobjednané vozidlá vybavujeme do naplnenia kapacity technikov v daný deň.

Veríme, že budete s našimi službami spokojní.

stktsTechnické, emisné kontroly
Čítať viac