Náš kolektív

Vedúci STK: Bc. Michal Zembjak
Zástupca vedúceho STK: Ľubomír Gluštík
Kontrolný technik: František Zarevúcky
Príjem: Gabriela Kyseľová

stktsNáš kolektív