Technická kontrola – Dočasné vyradenie

Dočasné vyradenie vozidla z prevádzky

Aj na Slovensku je možné vozidlo dočasne vyradiť z prevádzky a po toto obdobie neplatiť poistku, nepoužívať na verejných komunikáciách …

Poslanec NR SR Juraj Blanár inicioval novelu zákona č. 381/ 2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Schválená bola na 8. schôdzi NR SR dňa 28. 2. 2003 a v Zbierke zákonov SR vyšla v čiastke č. 47 pod č. 99/2003 dňa 21. 3. 2003, odkedy nadobudla účinnosť. Podľa tohto zákona majú vodiči možnosť využiť zaužívaný inštitút dočasne vyradeného vozidla z cestnej premávky, aby tak ušetrili na zákonnej poistke. Cieľom novely je odľahčiť všetkých majiteľov, ktorí motorové vozidlo dlhšie nepoužívajú, teda tí, ktorí sú dlhodobo v zahraničí, nepoužívajú vozidlo počas niekoľkých mesiacov v roku – sezónne poľnohospodárske vozidlá, stavebné mechanizmy, motorky, obytné prívesy, vozidlá dlhodobejšie v servise a pod. Títo majitelia motorových vozidiel už nemusia za dobu vyradenia platiť zodpovedajúcu časť zmluvného poistenia, tak ako tomu bolo doteraz.

  • Okresný (obvodný) úrad na Vašu žiadosť dočasne vyradí vozidlo zo svojej evidencie
  • Polícia dočasne vyradí vozidlo zo svojej evidencie
  • A toto sa predloží poisťovni a tá vráti nejaký ten peniaz
stktsTechnická kontrola – Dočasné vyradenie